Mgr. Pavla PILÁTOVÁ

Advokátka

Mgr. Pavla PILÁTOVÁ

Právnické vzdělání získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2004-2009). V letech 2009 až 2010 vykonávala praxi advokátního koncipienta v advokátních kancelářích v Praze. Od roku 2010 vykonávala praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři v Benešově. V roce 2012 složila advokátní zkoušky.

Vykonává generální praxi se zaměřením zejména na občanské a rodinné právo, rozvody, úpravu poměrů dětí, obchodní právo a právo trestní. Poskytuje rovněž právní poradenství v oblasti nemovitostí.

Zastupuje klienty před soudy prvního stupně, odvolacími soudy, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem ČR, dále v rozhodčích a správních řízení.

Hovoří anglicky.

V seznamu advokátů ČAK je zapsána pod ev. č. 14786.

 

Kontaktní údaje

Masarykovo nám. 225 – II. patro, Benešov

telefon: +420 317 763 532
e-mail: pilatova@pravni.cz