Mgr. Jaroslav ZEMAN

Advokát

Mgr. Jaroslav ZEMAN

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením zejména na právo občanské, právo rodinné a obchodní a právo obchodních společností a družstev, poskytuje právní poradenství pro podnikatele, zabývá se sepisováním smluv, problematikou nemovitostí, společným jmění manželů, úpravou poměrů dětí a vykonává obhajobu v trestním řízení. V rámci své praxe poskytuje rovněž služby v oblasti mediace a mimosoudního řešení sporů.

Zastupuje klienty před soudy prvního stupně, odvolacími soudy, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem ČR, dále v rozhodčích a správních řízení.

V současné době zastává funkci zástupce regionálního představitele České advokátní komory pro středočeský region.

Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2000. Hovoří anglickým jazykem.

V seznamu advokátů ČAK je zapsán pod ev. č. 09838.

 

Kontaktní údaje

Masarykovo nám. 225 – II. patro, Benešov

telefon: +420 317 763 538
e-mail: zeman@pravni.cz