JUDr. Roman PREMUS

Advokát

JUDr. Roman PREMUS

Zakládající partner advokátní kanceláře od 1. 7. 1990.

Profesně se specializuje na obchodní právo, zejména právo obchodních korporací, smluvní vztahy v investiční výstavbě, občanské právo včetně převodů nemovitostí.

V současné době zastává funkci regionálního představitele České advokátní komory pro středočeský region, místopředsedy sekce České advokátní komory pro soukromé právo a člena sekce České advokátní komory pro advokátní právo.

Narozen 16. 5. 1964. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V seznamu advokátů ČAK je zapsán pod ev. č. 00527.

 

Kontaktní údaje

Masarykovo nám. 225 – I. patro, Benešov

telefon: +420 317 763 533
e-mail: premus@pravni.cz