JUDr. Petr ŽIVNŮSTKA

Advokát

Mgr. Petr ŽIVNŮSTKA

Získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2007-2012). Od roku 2012 vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři. Po úspěšném složení advokátních zkoušek působí od března 2016 na pracovišti v Benešově.

Vykonává generální praxi se zaměřením na právo trestní, občanské právo včetně zastupování ve věci péče o nezletilé, rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů, právo obchodní a pracovní.

Plynně hovoří anglicky.

V seznamu advokátů ČAK je zapsán pod ev. č. 16897.

 

Kontaktní údaje

Masarykovo nám. 225 – II. patro, Benešov

telefon: +420 317 763 534
e-mail: zivnustka@pravni.cz