JUDr. Martin VYCHOPEŇ

Advokát

JUDr. Martin VYCHOPEŇ

V letech 2009 – 2017 zastával funkci předsedy České advokátní komory.

V současné době je členem delegace České advokátní komory v CCBE a zkušebním komisařem České advokátní komory.

Narozen 28. 7. 1966. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Plynně hovoří anglicky.

V seznamu advokátů ČAK je zapsán pod ev. č. 02690.

 

Kontaktní údaje

Masarykovo nám. 225 – III. patro, Benešov

telefon: +420 317 763 535
e-mail: vychopen@pravni.cz