JUDr. Jan CAMRDA

Advokát

JUDr. Jan CAMRDA

Zakládající partner advokátní kanceláře od 1. 7. 1990.

Vykonává generální advokátní praxi se zaměřením zejména na právo občanské, rodinné, právo dědické, obchodní včetně práva obchodních společností a družstev, insolvenční právo, zabývá se problematikou nemovitostí, sepisováním smluv, vykonává trestní obhajobu a zastupuje poškozené v trestním řízení. Dále se věnuje sporům s leteckou problematikou.

Zastupuje klienty před soudy prvního stupně, odvolacími soudy, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem ČR, dále v rozhodčích a správních řízení.

V současné době zastává funkci člena odvolácí kárné komise České advokátní komory.

Narozen 20. 10. 1949. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 1974.

V seznamu advokátů ČAK je zapsán pod ev. č. 00067.

 

Kontaktní údaje

Masarykovo nám. 225 – II. patro, Benešov

telefon: +420 317 763 532
e-mail: camrda@pravni.cz