Právo trestní

Provádíme

  • obhajobu ve věcech trestních od stadia přípravného řízení od sdělení obvinění až po stadium řízení před soudem,
  • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody.