Právo směnečné a šekové

Sepisujeme směnky a smlouvy o cenných papírech. Zastupujeme v řízení směnečném a šekovém, zejména uplatňujeme nároky ze směnek a šeků a v řízení soudním je vymáháme.