Právo rodinné

Poskytujeme právní pomoc:

  • v řízení o svěření nezletilých dětí do péče,
  • v řízení o stanovení výživného,
  • v řízení o rozvod manželství,
  • v řízení o vypořádání společného jmění manželů,
  • v nesporném řízení o schválení právního úkonu za nezletilého,
  • v dalších věcech, jež vyplývají ze zákona o rodině.