Právo pracovní

Poskytujeme právní služby

  • v souvislosti se vznikem a ukončením pracovního poměru, popř. poměru pracovnímu poměru obdobného,
  • při uplatňování nároků z pracovního poměru vyplývajících, zejména nároků na náhradu škody,
  • při řešení dalších problémů, vyplývajících ze vztahů, jež se řídí zákoníkem práce.

Sepisujeme pracovní smlouvy, smlouvy o pracovní činnosti, smlouvy o provedení práce, dohody o hmotné odpovědnosti, manažerské smlouvy apod.