Právo nemovitostí

  • Zajišťujeme komplexní servis související s převodem nemovitostí, zejména s prodejem a s darováním nemovitostí, např. domů, bytů a nebytových prostor, a pozemků, se zřízením zástavních práv a věcných břemen jakož i pronájmem či podnájmem nemovitostí.
  • Sepisujeme smlouvy, zajišťujeme provedení vkladu práva vlastnického ze smluv o převodu nemovitostí, a obstaráváme potřebné podklady pro převod nemovitostí.