Právo insolvenční

Poskytujeme právní poradenství o právních důsledcích vzniku úpadkové situace, o insolvenčním řízení, sepisujeme návrhy, přihlášky a zastupujeme věřitele v insolvenčním řízení.