Právo insolvenční

Vedle vlastní činnosti správce konkursní podstaty poskytujeme právní poradenství o právních důsledcích vzniku úpadkové situace, o konkursním řízení a o řízení o povolení vyrovnání, sepisujeme návrhy na prohlášení konkursu, přihlášky v konkursu a zastupujeme věřitele v konkursním řízení.