Právo firemní a korporační

  • Poskytujeme právní služby při založení, vzniku, obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, jakož i při jejich změnách a zániku, při převodech obchodních podílů a převodech akcií, zajišťujeme kompletní zajištění,organizaci a vedení valných hromad právnických osob, včetně vyhotovení notářských zápisů a dalších potřebných listinných podkladů, jejich úřední ověřování, jakož i potřebná řízení před živnostenskými úřady a před rejstříkovým soudem.
  • Poskytujeme právní pomoc i v běžné firemní agendě.