Právo finanční a daňové

  • Zastupujeme daňové poplatníky v soudním řízení věcech daňových.
  • Zajišťujeme konzultace s daňovými poradci a auditory.