Autorské právo a právo průmyslového vlastnictví

  • Zajišťujeme sepis přihlášky ochranných známek a přihlášky vynálezů a průmyslových vzorů, a jejich zaregistrování v České republice i v zahraničí.
  • Zajišťujeme sepis licenčních smluv, jakož i smluv vyplývajících z autorského zákona.
  • Zajišťujeme konzultace s patentovými zástupci.